Activiteiten

Wederom zijn we blij dat we met zijn allen het weer kunnen waarmaken u het activiteitenprogramma 2021-2022 te presenteren.

Het achterliggende jaar was een bijzonder jaar door corona en de diverse maatregelen. Vol goede moed hebben we toch weer een scala aan activiteiten in de planning genomen. U vindt per activiteit toelichting wat betreft plaats, tijd en inhoud. Veel zal u bekend voorkomen en we hopen tijdens het seizoen ook nog ad hoc activiteiten te kunnen aanbieden.

Een mooie ontwikkeling is dat ook activiteiten in de Serre en in de kerk, georganiseerd door de Stichting Historische Kerk, steeds vaker plaatsvinden. Publicatie hierover kunt u vinden via de website van SHK, plaatselijke kranten en het publicatiebord bij de kerk.

Het is mooi om te zien dat iedereen zich weer wil inzetten om de diverse activiteiten vorm te geven.

De activiteitencommissie

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten