Colofon

Namen, adressen en gegevens

Predikante
Da. J. Ruijs
Beethovenstraat 25
6561 EH Groesbeek

Tel. 024-3976628
email: ruijsjanneke@hotmail.com

Voorzitter kerkenraad
Da. J. Ruijs
Beethovenstraat 25
6561 EH Groesbeek

Tel. 024-3976628 
email: ruijsjanneke@hotmail.com

Scriba
Mevr. M. Veenstra
Kloosterstraat 51
6562 AV  Groesbeek of
Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek

Tel. 024-3976807
Email: veenstramirjam@hotmail.com

Diaconie
Mevr. F. Krajenbrink, diaken
voorzitter  tel. 024-3975116

Dhr. B. Verdonk, diaconaal rentmeester
penningmeester

Dhr. N. Raaphorst, diaconaal rentmeester
secretaris

Mevr. J. van Hoorn, diaconaal rentmeester
adviseur

Mevr. W. den Hertog, diaconaal rentmeester
administrateur

Postadres diaconie:
Beukstraat 41
6562 GK Groesbeek

Bank: NL08 INGB 0000 9619 22
t.n.v. diaconie  Prot. Gemeente te Groesbeek
Email: diaconie.pkngroesbeek@outlook.com

Ouderlingen
Mevr. C. Kroos            tel. 024-3973857
Dhr. P. Peereboom     tel. 024-3978648
Dhr. W. Moll                tel. 024-3974353

Ledenadministratie LRP
Mevr. M. Bleeker
bleekermarijke@gmail.com

College van kerkrentmeesters
Dhr. J.W.de Vos, penningmeester
Bosstraat 19
6561 CD Groesbeek

Tel. 024-3971430
Bank:  NL84 RABO 01174.55.067
t.n.v. College van kerkrentmeesters
Prot. Gemeente te Groesbeek
email: cvk.pkngroesbeek@gmail.com

Organist
Dhr. A. Hogendoorn

Koster
Mevr. R. Troost  tel. 024-3974843

Redactie Tov
Mevr. M. Bleeker
email: tovmirjam@hotmail.com of bleekermarijke@gmail.com

Adres kerk
Kerkstraat 18
6561 CC Groesbeek

Kerkhof:
Beheer: mevr. H. Smit-Locht tel. 024-3971463
Administratie: mevr. C.M.J.M. Verdonk  06-51327953

Email: kerkhof.pkngroesbeek@outlook.com
Bank: NL 69 RABO 0333 5790 97
T.n.v.  Kerkhof Prot. Gemeente Groesbeek
 

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten