Kerkblad Tov

Kerkblad TOV

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Groesbeek heet "TOV" dit is afgeleid van "TOV MIRJAM", de tamboerijn die de Israëliers gebruiken bij hun muziek en dans. Mirjam was het die met haar "tovje" de vrouwen van Israël heeft aang­evuurd na de redding door de Rietzee. Door de aanmoediging van Mirjam slaan wij op de tov opdat ook onze lofzang aan God opklinkt.

Het kerkblad verschijnt 7 keer per jaar. Kopij voor de Tov kunt u inleveren rond de 15e van de maand, de exacte datum verschijnt in het maandblad zelf.
Via e-mail, in een Word document als bijlage, lay-out Calibri lettergrootte 12 naar het e-mail adres: tovmirjam@hotmail.com

Post adres:  
Redactie Tov Mirjam
Plataanstraat 17
6562DX Groesbeek       (024-3977156)

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten