Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Het college is verantwoordelijk voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard en voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. Het college bestaat uit een aantal leden van de gemeente, waaronder een ouderling.

Tot de specifieke verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters behoren:
beheer, onderhoud en financiën;
de ledenadministratie;
salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden;
het beheer van het kerkhof;
het aansturen van de koster.

Kerkrentmeesters:

Johan de Vos, Bosstraat 19, 6561 CD Groesbeek, 024- 3971430
Erik Houwer, Mariendaalseweg 36, 6561 BM Groesbeek

Bank:
NL 84 RABO 01174.55.067 t.n.v. College van kerkrentmeesters Prot. Gemeente Groesbeek   

Email:
cvk.pkngroesbeek@gmail.com                                                                                                                                                

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten