Samen lunchen

Van harte nodigen wij u uit !

Elke eerste woensdag van de maand staan weer twee gastvrouwen en/of -heren klaar met koffie en thee om u welkom te heten. Midden in de week een moment om elkaar te ontmoeten en samen de lunch te gebruiken. Vanaf 11.15 uur bent u welkom in de Serre en om 12.00 uur gaan we aan tafel. Rond 13.00 uur gaan we weer naar huis.

Een bijdrage van € 3,00 als tegemoetkoming in de kosten wordt op prijs gesteld.

Graag drie dagen vóór de betreffende woensdag opgeven bij één van de gastvrouwen van die dag of gewoon in één keer voor alle woensdagen. Voor vervoer kan gezorgd worden en heeft u een dieet, dan bij opgave niet vergeten te vermelden.

        

9 maart ’22         Gerie van der Land  06-52088952, gerievanderland.zijderveld@hotmail.com
                           Jacqueline van Hoorn 3581150, jacquelinevanhoorn289@gmail.com

6 april ‘22            Rozita Ehsani          06-84761882, rozia.ehsani1972@gmail.com
                            Hennie Smit            3971463, henniesmitlocht7@gmail.com

4 mei ’22             Mirjam Veenstra      3976807, veenstramirjam@hotmail.com
                            Map ter Vrugt          0485-385718, tervrugtmap5@gmail.com

1 juni ’22             Jannie Bakker          3973644, bakcal62@planet.nl
                            Grada Weernekers  6843875, arendw@planet.nl

6 juli ‘22               Marian Tabak          3978648, tabakpeereboom@gmail.com
                            Monica Moll             06-12445013, m.moll@kpnmail.nl

3 augustus ‘22     Maartje Rutten        3582739, rutten2@hotmail.com  

 

 

 

 

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten