ANBI

ANBI informatie

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie hier over vindt u rechts van deze pagina door op "Lees meer" te klikken.

 

Stichting Historische Kerk Groesbeek

Informatie over de agenda van de Historische Kerk aan de Groesbeek (HKG), maar ook informatie over verhuur van de kerk en Serre.....
Meer lezen